ติดต่อผู้พัฒนาระบบ

งาน : พัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศสถาบัน
กลุ่มงาน : สารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
สังกัด : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้พัฒนาระบบ : ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
เบอร์ภายใน : 1254
: Trirawat Srichai

ข้อมูลการอัพเดทระบบ

- วันที่ 7/12/2564 ปรับแก้ไขการเพิ่มเติมข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรให้สามารถบันทึกผลได้ เนื่องจากมีการเพิ่มข้อมูลใน database
- วันที่ 3/12/2564 เพิ่มเต็มหลักสูตรเข้าสู่ระบบ และทดสอบการทำงานของระบบเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กรอกข้อมูล
- วันที่ 5/11/2564 เพิ่มเติมเมนูคู่มือสำหรับแอดมินระบบ
- วันที่ 22/7/2564 ปรับแก้ไขปรับเปลี่ยนการตรวจเช็คการเข้าสู่ระบบให้มีการแจ้งเตือนสำหรับผู้เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ
- วันที่ 17/6/2564 ปรับแก้ไขการเข้าสู่ระบบไม่ได้โดยการเคลียไฟล์ข้อมูลในระบบ C:Windows/Temp
- วันที่ 7/6/2564 ปรับแก้ไขการบันทึกข้อมูลรอบ 9 เดือนตัดตัว ลบ ข้อมูลออกเพื่อให้ระบบเป็นไปตามรอบประเมิน