Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

**คลิกหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

**ดาวโหลดเอกสารคลิกที่ไฟล์

ประชุมประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2561  ครั้งที่่ 1 วันพุธที่ 19 กันยายน  2561      ดาวโหลดเอกสาร>>>คลิก

วาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี (ล่าสุด!)

  •  ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมครั้งที่ 2 >>>คลิก!

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ระดับคณะ) ครั้งที่ 1/ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น

  • ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมครั้งที่ 1 (ฉบับเต็ม) >>>คลิก!
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ระดับคณะ) ครั้งที่ 1
21 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.30 น.
 docconfer