Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าว / การจัดการความรู้ / ผลการสำรวจ เรื่อง “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”

ผลการสำรวจ เรื่อง “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”

link : https://drive.google.com/drive/folders/1iL1hplHOc5FCzCvqdwa-1HusMax_Xo36?usp=sharing

 

About admin

Check Also

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562

Download => คลิก!!!