Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าว / กิจกรรม

กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมแห่งเทียนพรรษา

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ พระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ธีระวัฒน์ ศรีไชย ดูรูปภาพทั้งหมด

Read More »

เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการรณรงค์ การคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม  คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

Read More »

ศูนย์ประกันฯ ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม่บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอ พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2559 โดยมี นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยในงานนี้ จัดขึ้น ณ หอพระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) ภาพ/ข่าว : พงษ์พิชิต พรรณะ

Read More »

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ประจำปี 2560

วันที่ 11 เม.ย. 2560 เวลา 10.30 น. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรศูนย์ฯทุกคน ได้เข้ารดน้ำดำหัว ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) โดยท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวแทนศูนย์ฯ อวยพรให้ท่านรองอธิการบดีและครอบครัว มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และทางศูนย์พร้อมทำงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้รองอธิการบดี ได้กล่ววชื่นชมบุคลากรศูนย์ฯ พร้อมทั้งอวยพรให้บุคลากรทุกคนมีความสุข ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน และทำงานให้เต็มที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : พงษ์พิชิต พรรณะ

Read More »

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 บุคลากรศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ภาพ/ข่าว : พงษ์พิชิต พรรณะ

Read More »

เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 บุคลากรศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมงานประจำปีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ภาพ/ข่าว : พงษ์พิชิต พรรณะ

Read More »

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ฯ เข้ารดน้ำดำหัว รองอธิการบดี

วันที่ 18 เม.ย. 2559 เวลา 10.30 น. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรศูนย์ฯทุกคน ได้เข้ารดน้ำดำหัว ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) โดยท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวแทนศูนย์ฯ อวยพรให้ท่านรองอธิการบดีและครอบครัว มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และทางศูนย์พร้อมทำงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้รองอธิการบดี ได้กล่ววชื่นชมบุคลากรศูนย์ฯ พร้อมทั้งอวยพรให้บุคลากรทุกคนมีความสุข ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน และทำงานให้เต็มที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย…      คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล

Read More »

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ฯ เข้ารดน้ำดำหัว อธิการบดี

วันที่ 12 เม.ย. 2559 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรศูนย์ฯทุกคน ได้เข้ารดน้ำดำหัว ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) โดยท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวแทนศูนย์ฯ อวยพรให้ท่านผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและครอบครัว มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และทางศูนย์พร้อมรับนโยบายการทำงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่ววชื่นชมบุคลากรศูนย์ฯ เรื่องการทำงานที่ผ่านมาว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ถึงแม้ว่าจะมีอยู่จำนวนน้อย แต่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก พร้อมทั้งอวยพรให้บุคลากรทุกคนมีความสุข ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกคนทำหน้าที่ตัวเองให้มีประสิทธิภาพอย่างเดิมและดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยของเราต่อไป…          คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล

Read More »