ความแตกต่างระหว่างการบริหาร (Administration) กับการจัดการ (Management)


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 257 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 259 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

2 คำนี้อาจใช้แทนกันได้ ซึ่งหมายถึงการบริหาร Harold D. Koontz กล่าวว่า การบริหาร คือการทำงานให้สำเร็จโดยผู้อื่น ถึงจะสามารถใช้แทนกันได้ แต่ก็มีความหมายและ
นิยมนำไปใช้ต่างกัน

 

การบริหาร (Administration)

เกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญ กำหนดแผน

นิยม
เอาไปใช้ทางการบริหารรัฐกิจ (Public Administration = P.A.)

 

การจัดการ (Management)

เป็นการดำเนิน
นโยบายให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนที่วางไว้ หรือระดับปฏิบัติการ

นิยมใช้ในทางการบริหารธุรกิจ (Business Management =B.A.)

ความแตกต่างระหว่างการ
บริหาร (
Administration) กับการจัดการ (Management)

valign="top" width="338">

การบริหาร (Administration)

align="center">การจัดการ (Management)

1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับการ
กำหนดนโยบาย
1. เป็นการนำไปปฏิบัติ
2. เป็นการทำงานระดับสูงขององค์กร 2. เป็นการทำงานระดับต่ำขององค์กร
3. มีเป้าหมายเพื่อบรรลุผลสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงผลตอบ
แทนที่จะได้รับ
3. เป้าหมายเพื่อความอยู่รอดในองค์การ
4. ไม่มุ่งผลกำไร/เน้นการ
บริการ
4. มุ่งผลกำไร
5. เป็นการบริหารระดับสูง ระดับการนโยบายการวางแผน 5. ระดับปฏิบัติการ

 

ความแตกต่างระหว่างการบริหารรัฐกิจกับการบริหาร
ธุรกิจ

valign="top" width="308">3. กิจการใหญ่ คนจำนวนมาก กระทบต่อประชาชน valign="top" width="308">4. ผลผลิตสินค้าสาธารณะ เช่น การป้องกันประเทศ
align="center">การบริหารรัฐกิจ (Public Administration)


การบริหารธุรกิจ
(Business Management)

1. O.B.J ตอบสนองต่อเป้าหมายและ
นโยบายรัฐ เพื่อประชาชนไม่มุ่งกำไร
1. สนองตอบต่อจุดมุ่งหมายของผู้ประกอบการ แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง มุ่งกำไร
2. รัฐเป็นเจ้าของกิจการมากกว่า 50 % 2. เอกชนเป็นเจ้าของ
3. ขนาดกิจการมีเล็ก-ใหญ่
4. ผลิตสินค้าเอกชน เช่น อาหาร ที่อยู่ เครื่องใช้

 

Author : suchamin_t

rating: 99% - 1 votes

ความแตกต่างระหว่างการบริหาร (Administration) กับการจัดการ (Management)
 • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

13 thoughts on “ความแตกต่างระหว่างการบริหาร (Administration) กับการจัดการ (Management)

 1. Pingback: ラッシュガード レディース 人気

 2. Pingback: おすすめ ブランド 財布

 3. Pingback: anthem blue cross blue shield

 4. Pingback: 腕時計 値段

 5. Pingback: エナメルバッグ ピューマ

 6. Pingback: make money online

 7. Pingback: Learn about this DUI attorney in Orlando

 8. Pingback: מיזוג

 9. Pingback: ההסבר שלו

 10. Pingback: Criminal Lawyers Sydney

 11. Pingback: Ukraine study programs

 12. Pingback: middle-east

 13. Pingback: child porn sex shit piss satan homo fagot gay children porn pornographic shit eat shit jesus gay children porn sex sex sex piss fuck ass fucking anal sex bondage prostitution escort sex escort sex children for sale

Leave a Reply