ความหมายของขยะอันตราย


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 257 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 259 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

ขยะอันตราย ที่เกิดจากการบริโภคของชุมชนสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มตามสภาพและองค์ประกอบของของเสีย ได้แก่
1. ของเสียที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของเสียเหล่า
นี้จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบที่เราสามารถนำมาคัดแยกเอาชิ้นส่วนที่ยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งสามารถนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าอีกครั้งหนึ่ง (recycle) ได้อีก ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว เป็นต้น

2. ของเสียที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ไม่มีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบที่สามารถนำกลับ
มาใช้ใหม่ได้อีกเลยส่วนใหญ่มักจะประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีการเสื่อมสถาพหลังการใช้งานแล้ว จะต้องทำการกำจัดเท่านั้น ได้แก่ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยารักษาโรค
และสารเคมีทางการเกษตรที่เสื่อมคุณภาพแล้ว เป็นต้น

Author : chum_siri

rating: 0% - 0 votes

ความหมายของขยะอันตราย
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\buddypress\bp-core\bp-core-filters.php on line 98 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

2 thoughts on “ความหมายของขยะอันตราย

  1. ดีใจมากครับ..มมส.ไม่ค่อยมีขยะ ให้รกหูรกตา..ต้องขอบคุณกองอาคารสถานที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย..ขอบคุณครับ

  2. ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยครับ สำหรับขยะอันตราย แล้วใน มมส ของเรามีฐานข้อมูล หรือมีส่วนในการจัดการขยะอันตราย อย่างไรบ้างครับ ไหน ๆ เราก็มุ่งเข้าสู่ Green University แล้ว น่าจะดีนะครับถ้าเรามีฐานข้อมูลขยะอันตราย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ในพื้นที่ มมส มีขยะอันตรายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นของขยะทั้งหมดที่เก็บได้ หรือ ในมหาวิทยาลัยเรา คณะใด หน่วยงานใด มีขยะพิษเยอะที่สุด สุ่มเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตราย ผู้รับผิดชอบก็จะได้เผ้าระวังเป็นพิเศษ

Leave a Reply