ความหมายของลูกจ้างชั่วคราว


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 257 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 259 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

คำว่าลูกจ้างชั่วคราวในหลายๆ หน่วยงานอาจมีความหมายต่างกัน สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้
ให้ความหมายไว้ดังนี้

“ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติงานในลักษณะที่มีการกำหนดระยะเวลา ตามอัตราและจำนวน โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้”

Author : jakkapong.pd

rating: 0% - 0 votes

ความหมายของลูกจ้างชั่วคราว
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Leave a Reply