สาเหตุสำคัญของการเกิด อุบัติเหตุจากไฟฟ้า


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 257 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 259 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

1. จากตัวคนงานเอง

1. ขาดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับหลักการและกฎทางไฟฟ้า
2. ขาดความระมัดระวังตัว เพราะไม่เห็นถึงความอันตรายของ
ไฟฟ้าและเพราะใกล้ชิดกับไฟฟ้าจนเคยชิน
3. ขาดสำนึกที่ว่าธรรมชาติของไฟฟ้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และหยั่งรู้ด้วยประสาทสัมผัสอื่นๆ ไม่ได้จะรู้เมื่อสัมผัสเท่านั้น

2.
จากระบบการบริหาร

1. ขาดความต่อเนื่องทางเทคนิคเกี่ยวกับไฟฟ้า ไม่มีแบบแปลน ไฟฟ้าที่ถูกต้องประจำโรงงาน ข้อมูลและตัวเลขทางเทคนิคต่างๆ ของระบบ
ไฟฟ้าในโรงานไม่มีหรือมีก็ไม่ครบ ไม่ทันสมัยหรือ ตรวจสอบยาก

2. มีการต่อเติมระบบ
ไฟฟ้าอย่างไม่เป็นระบบ และบ่อยครั้งไม่ถูกหลักวิชาการหรือเมื่อต่อเติมก็ไม่ได้เพิ่มเติม ในแบบแปลน
3. ขาดช่างเทคนิคที่มีความสามารถและมีจำนวนไม่เพียงพอกับงาน บางโรงงานไม่มีช่างไฟฟ้า
ประจำหรือมีน้อย จนทำให้ทำงานไม่ทัน ขาดการเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา
4. เข้าใจผิดว่า ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ทำได้จึงมองข้ามความสำคัญของช่างไฟฟ้า
5. อุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศมี
ราคาแพง มีของเลียนแบบที่ถูกกว่าอยู่มากจึงมีการใช้ของที่มี คุณภาพต่ำกว่า มาตรฐานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ระบบไฟฟ้าในโรงงานไม่มีมาตรฐานเพียงพอ
6. ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลที่มี
ไฟฟ้าอยู่ด้วย มักทำโดยไม่มีระบบล็อคเอ๊าท์
7. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายผลิตกับซ่อมบำรุง ทำให้เข้าใจผิดในการสั่งงาน อาจทำให้เกิดอันตรายได้

Author : SOMJAI.N

rating: 0% - 0 votes

สาเหตุสำคัญของการเกิด อุบัติเหตุจากไฟฟ้า
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\buddypress\bp-core\bp-core-filters.php on line 98 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

One thought on “สาเหตุสำคัญของการเกิด อุบัติเหตุจากไฟฟ้า

  1. หากจะทำสิ่งใดเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้จะดีกว่า เพื่อความปลอดภัย

Leave a Reply