หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 257 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\author-love\author-love.php on line 259 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

เดิมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการเป็นขั้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนเป็นร้อยละ โดยเริ่มใช้เลื่อนค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ตามประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีรายละเอียดังนี้

ให้พนักงานราชการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมิน การปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ต้องมีระยะเวลาในการปฎิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน
(1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี โดยให้พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการที่มีผลปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าระดับดี
ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของ อัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ
วันที่ 1 กันยายน

 

Author : kanokvanc

rating: 0% - 0 votes

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-content\plugins\buddypress\bp-core\bp-core-filters.php on line 98 and defined in C:\inetpub\wwwroot\msu_blog\wp-includes\wp-db.php on line 992

6 thoughts on “หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

  1. แล้วหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยละ มีเกณฑ์การประเมินเหมือนกันมั๊ย แล้วระหว่างพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่แตกจ่างกันอย่างไร รบกวนท่านผู้รู้ช่วยชี้แจง จักขอบคุณยิ่ง

  2. พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน การพิจารณาเหมือนกันครับ อย่ากังวลนะครับ มหาวิทยาลัยดูแลให้เหมือนกันและเท่ากันทุกอย่าง ยกเว้น เรื่องเครื่องราชย์ เท่านั้นเอง

  3. พนักงานราชการจะเป็นงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดค่ะ จะมีระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เลื่อนปีละ 1 ครั้ง เหมือนกันทั่วประเทศ

    ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นและเงินงบประมาณเงินรายได้มีหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนที่เหมือนกันค่ะ

Leave a Reply