โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19
ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


เอกสารดาวห์โหลดสรุปวันที่ 3 มีนาคม 2561
1.ไฟล์เอกสาร บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารย์ พานิช
2.ไฟล์เอกสาร 4 in 1 โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.ไฟล์เอกสาร fa สรุป 5 กลุ่ม
4.หนังสือแนะนำ จาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช


คลิกที่หัวข้อเพื่อดำเนินการ
1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Mini_UKM ครั้งที่ 19
**กรณีการลงทะเบียนท่านต้องมีบัญชีอีเมลล์ GOOGLE เนื่องจากระบบมีการแนบไฟล์เอกสาร
2.กำหนดการจัดโครงการ Mini_UKM ครั้งที่ 19
3.แบบประเมินโครงการ Mini_UKM ครั้งที่ 19
4.รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว(อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 1/8/2561 เวลา 20.26 น.)
5.แบบฟอร์มบันทึกเรื่องเล่า(ดาวน์โหลด)
6.ส่งแบบบันทึกเรื่องเล่า(ลิงค์สำหรับผู้ที่ส่งแบบบันทึกเรื่องเล่าในภายหลัง)
7.รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษ (อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 19/07/2561 เวลา 16.35 น. )
8.ข้อมูลแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่าย Mini UKM #19
9.เอกสารประกอบโครงการ
**สามารถส่งบันทึกเรื่องเล่าเพิ่มเติมได้ที่อยู่ e-mail : qa@msu.ac.th


ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754313 (ในเวลาราชการเท่านั้น)