• ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 0-43754-313 (1255)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

welcome to E-QA Curriculum Mahasarakham University.

 

*คำแนะนำ : ให้ใช้โปรแกรม chrome Google Chrome ในการเปิดใช้ระบบฯ เนื่องจากสามารถรองรับการทำงานของระบบฯได้สมบูรณ์ที่สุด

แจ้งเลื่อน! การเปิดระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
เนื่องด้วย เพื่อจะให้ระบบฯ สมบูรณ์และพร้อมในการบันทึกข้อมูลมากที่สุด

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาขอเลื่อนการเปิดระบบกรอกข้อมูลจากกำหนดเดิม

วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2559 เป็น วันที่ 5 - 16 พฤษภาคม 2559

 

----------------------------------

แจ้งปัญหาการใช้ระบบฯ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายภานุพงษ์ ธรรมกุล

โทรศัพท์ : 043-754313 เบอร์ภายใน 1255